052-6450097
ganitr@015.net.il

סדנאות תקשורת עסקית

תקשורת עסקית – סדנאות תקשורת, גישור והרצאות

גנית סדנה תקשורת אפקטיביתהשגר אצלך בארגון – מרגש או מגרש?

 התבלבלת?! בתקשורת בין אנשים, הכל מתחיל ונגמר במה שאנחנו אומרים ואיך אנחנו אומרים את זה, בגשרים שאנחנו בונים בינינו ובין הסביבה שלנו. כשאנחנו מדברים 'מרגש' – הארגון משיג תועלות רבות, כשאנחנו מדברים 'מגרש' – לארגון יש הרבה מה להפסיד.

אני מגשרת מוסמכת ומומחית לתקשורת אפקטיבית, מלווה ארגונים לשיפור תהליכי התקשורת בתוך הארגון ובין עובדי הארגון ללקוחות, לספקים ולעמיתים, על בסיס עקרונות עולם הגישור.

בהרצאה מרתקת אני עוסקת בקונפליקטים המתקיימים בארגון מדי יום ביומו. עובדים מתווכחים עם לקוחות לא מרוצים? קונפליקטים בין צוותים בתוך הארגון משפיעים על איכות עבודתם? חיכוכים בתוך הצוות בין מנהל ועובדיו מייצרים אווירה קשה ומירמור?

אני מבססת את ההרצאה על המצב הנתון בארגון שלך, ומקנה כלים קלים ליישום, ליצירת תקשורת אפקטיבית בארגון.

התועלת לארגון מקבלת הכלים הגישוריים היא עצומה!

כאשר העובדים בארגון שלך משתתפים בהרצאה שלי:

 * הם מקיימים תקשורת אפקטיבית בתוך ובין הצוותים, בין מנהלים ועובדים.

 * הם מקיימים תקשורת אפקטיבית עם גורמים חיצוניים, בהם לקוחות וספקים.

 * הם לוקחים אחריות על תהליכי התקשורת המתקיימים בסביבתם.

 * הם מקשיבים ומקיימים דיון פורה, ולומדים אחד מהשני.

 * הם מקיימים משא ומתן טוב יותר – בכל תחומי העיסוק והדיון.

 * הארגון עובד בצורה יעילה הרבה יותר, תוך מינימום התעסקות בקונפליקטים וקצרים תקשורתיים שמעכבים   את העבודה ופוגעים בתפקוד הארגון כולו.

אשמח לעזור גם לכם באמצעות סדנאות תקשורת עסקית לשיפור התקשורת הבין אישית התורמת לשיפור תקשורת עם השותפים, עובדים, בין העובדים והלקוחות.
סדנאות גישור, סדנאות תקשורת עסקית מותאמות לארגון או לעסק
גנית רוגלית 052-6450097