גישור

מהו גישור?

גישור הוא הליך שבסופו מגיעים לפתרון סכסוך.

פעמים רבות אני נשאלת מהו גישור: האם מדובר בתהליך שבו צד שלישי "עושה סולחה" בין שני ניצים? מגבש פשרה? משמש כבורר?

גישור הוא בראש ובראשונה הליך וולונטרי לפתרון סכסוכים ומחלוקות מחוץ לבתי המשפט, המסתייע בצד שלישי ניטרלי ומסתיים בהבנה ובהסכם. לעיתים ,על פי רצון הצדדים, מוגש ההסכם לבית המשפט ומקבל  תוקף של פסק דין.

במשמעותו העמוקה, גישור הוא פילוסופיית חיים המבוססת על קבלה והבנה של האחר ושל העצמי ויצירת דוח שיח במטרה להגיע להסכמות המקובלות על הצדדים, ללא אבחנה בין מנצח ומנוצח.

תפקידו של המגשר?

מגשר מגיע לתהליך הגישור ממקום ניטראלי וטוב, ללא היכרות עם אחד הצדדים. מגשר אינו יכול לכפות על הצדדים פתרון לסכסוך וזוהי גם נקודת החוזק שלו. הוא מעצים את הצדדים, ממקד אותם במטרות המשותפות שלהם והופך אותם לשחקנים ראשיים בתהליך עיצוב הפתרון לסיום העימות.

בכל תהליך גישור מתרחש סוג של קסם, הנגזר מהאווירה המכובדת והמכבדת שמשרה המגשר, כאשר גם צדדים שהיו שרויים בסכסוך עמוק, מצליחים בסופו של דבר לקיים דו שיח ולהפגין  אמפתיה,רגישות, סבלנות וסובלנות.

כיצד מתרחש הליך גישור?

גדולתו של הליך גישור – בפשטותו.

המגשר מאזין לתיאור הסכסוך על ידי הצדדים

המגשר מקיים פגישות נפרדות עם כל אחד מהצדדים כדי להבין מהו מקור הסכסוך. המידע שנמסר בפגישות הינו חסוי.

כל צד חושף את הצרכים, האיומים, האינטרסים והרגשות שלו בפני הצד האחר.

המגשר מסייע לצדדים להתקדם – מנתח את נושאי הסכסוך, משקף את תפיסתם של הצדדים, בודק פרשנויות מוטעות, מציף הזדמנויות, עוזר למגושרים לאתר אינטרסים משותפים ומנתח חלופות שיובילו לפתרון הסכסוך.

הצדדים מגיעים לפתרון סכסוך מוסכם ומנסחים הסכם המאפשר בניית תשתית לדפוסי התנהגות עתידיים ומניעת מחלוקות חוזרות.

מהם יתרונותיו של תהליך הגישור בפתרון סכסוכים?

חיסכון כלכלי – עלות תהליך הגישור נמוכה באופן משמעותי.

מהירות – תהליך הגישור קצר בהרבה מהליכים אלטרנטיביים.

תהליך הפיך- גישור הוא תהליך וולונטרי ויכול להסתיים בכל רגע על פי החלטת הצדדים.

תשתית איתנה לעתיד – בתהליך הגישור נבנים עקרונות לתקשורת עתידית תקינה בין הצדדים  החשובים במיוחד במערכות יחסים המשכיות.

יצירתיות – תהליך הגישור מושתת על גמישות ומחשבה יצירתית.

רוח טובה, אווירה נינוחה, מכבדת והיעדר הפורמליות.

חיסיון – חיסיון ההליך מוביל לפתיחות, כנות, אווירה חיובית וזירוז התהליך.

הסכם טוב לכולם – פתרון הסכסוך המוצע מוסכם ומקובל על ידי הצדדים. אין מנצחים ומנוצחים.

מחויבות להסכם – הצדדים מעורבים בגיבוש הפתרון ולכן מחויבותם האישית לקיום ההסכם שנחתם גבוהה במיוחד.

 

המטרה שלי לעזור לכם לפתור סכסוך באמצעות תקשורת אפקטיבית וגישור, תהליך שבו תרגישו שפתרתם את הסכסוך בצורה הטובה ביותר לשני הצדדים.