052-6450097
ganitr@015.net.il

תקשורת במשפחה

תקשורת אפקטיבית במשפחה

משפחתיות… זו המסגרת הקרובה ביותר לליבנו, וכשאנו מקימים משפחה אנחנו לא מקבלים חוברת הדרכה עם שאלות ותשובות. בניגוד לאמונה המקובלת, לא הכל מולד ולא הכל נוצר באופן טבעי.

על מנת ליצור מסגרת משפחתית מתפקדת, לייצר תקשורת במשפחה (תקשורת עם בן הזוג, דיאלוג עם בת הזוג, תקשורת עם הילדים, תקשורת עם המשפחה המורחבת) ולהנות מהחוויות המשותפות וגם מההתנהלות היומיומית, יש דברים שאפשר וכדאי ללמוד ולהעזר בהם.

אירועים משפחתיים לא חייבים להיות ספונטניים או נתונים ליד המקרה, ניתן ורצוי לתכנן. ניתן ורצוי לחשוב מראש מה שאומרים ועושים. החלטות משפחתיות הן עניין של הסכם.

במשפחה שתחילתה רצונית, שני אנשים מחליטים להתקשר, יש הסכמים, גבולות, חלוקת רכוש וצורות התנהגות מותרות. יש חובות וזכויות ותחומי אחריות בתוך הבית.

היות ואנחנו מבינים את זה, ואנחנו רוצים לשמור על המבנה של המשפחה בגבולות המוסכמים, נדע גם לצורך זה להגיע לתקשורת במשפחה: דיאלוג בין בני הבית. מההורים, הילדים ועד אחרון בעלי החיים.

החיים שלנו הם תערובת של רגשות והגיון, לעיתים יש מאבק בין הרגש להגיון. מאחר ואנחנו מעוניינים בשמירה על אפיקי תקשורת פתוחים ועל דיאלוג מתמיד, לעיתים נרצה להיעזר בגורם חיצוני שאינו מעורב מידי רגשית אך מספיק אנושי ומקצועי לחוש את רגשותינו ולהבין את הרצונות של כל אחד מבני המשפחה. מומחה לדיאלוג משפחתי רואה מול עיניו את המטרה המשותפת העיקרית – שמירה על תקשורת במשפחה.

המגשר או מומחה תקשורת במשפחה ניטראלי לחלוטין, יש לו מטרות, הוא אמפטי ויודע להשתמש בכל החושים על מנת להבין מה אנחנו רוצים, היכן הקונפליקטים ואיך מגשרים דרכם. הבניה של דיאלוג כוללת שיחה נפרדת עם כל אחד לחוד או בחירה של שיחה משותפת. מציאת המקומות של חוסר ההסכמה. הגדרת גבולות הוויכוח והבאת כל הצדדים לדיאלוג המשותף בין הגבולות המותרים. יצירת מבנה משפחתי חדש המבוסס על הסכמות והבנות.

באמצעות שאלות ותשובות מכוון המומחה לדיאלוג משפחתי את בני הבית כולל הילדים להגדיר את מקומם ותפקידם בתוך המשפחה. גישור משפחתי הוא תחום שדורש רגישות וניסיון רב.

הלמידה של הדיאלוג – תקשורת במשפחה מאפשרת לנו לקיים מפגש משפחתי נטול מתח הנובע מחוסר הבנה ובסופו הנאה רבה מהחוויה שאנו מקווים לה עם האנשים שאנו אוהבים.

אתם מוזמנים להיכנס לתקשורת משפחתית ולקרוא על דיאלוג משפחתי, כמו כן אני מזמינה אתכם להיכנס למשחק תקשורת משפחתי  ולקרוא על: "לשבור את הקרחון" – משחק חווייתי לעידוד תקשורת משפחתית!

גנית רוגלית,  מגשרת.

מומחית לתקשורת משפחתית אפקטיבית, תקשורת במשפחה ודיאלוג משפחתי.