052-6450097
ganitr@015.net.il

גישור עסקי

גישור עסקי, פתרון סכסוכים בעסק

esekעובד לשעבר מאיים בתביעה? לקוח מאחר בצורה שיטתית בתשלומים? ספק לא מרוצה עצר את האספקות? גורם כלשהו מפר את זכויות היוצרים שלכם? חלוקת הרווחים ביניכם לבין השותף לא הוגנת? גישור עסקי יסייע לכם להיחלץ מהסכסוך בזמן קצר ובעלויות נמוכות.

 במקום בו מצויים אנשים, מצויים גם סכסוכים ואי הסכמות. על אחת כמה וכמה כשמדובר בסביבה עסקית המאופיינת בהתקשרויות חוזיות, הסכמים בע"פ, קשרים מורכבים, מאבקי כוח, פוליטיקה, תחרות, מתחים, חוסר יציבות ושינויים תמידיים.

סכסוכים עסקיים מהותיים בין לקוחות, ספקים, עובדים, מנהלים ובעלי מניות עלולים לסכן את הארגון ולכן חשוב להבין מדוע פנייה להליך של גישור עסקי יעילה יותר מפנייה להליך משפטי: הגישור מהיר וזול יותר, הפתרון מוצע על ידי הצדדים ולטובתם, מושם דגש על יצירת תשתית להמשך הקשר בין הצדדים ולא על הקפאת היחסים, המו"מ חסוי ואינו יכול לשמש ראיה בבית משפט ו"הכביסה המלוכלכת" מתכבסת בתוך הבית, הרחק מעיני מתחרים וגורמים נוספים העלולים לנצל את המצב לרעה. בנוסף, ארגון הבוחר בגישור עסקי נהנה מתדמית של ארגון מתקדם, הוגן,  ו"אנושי".