052-6450097
ganitr@015.net.il

גישור בקהילה

גישור קהילתי – גישור סכסוך שכנים

אם נקלעתם לעימות משמעותי עם השכנים שלכם? אתם חוששים ממפגשים אקראיים בשכונה? מתלבטים אם כדאי לעבור דירה? גישור קהילתי ממוקד לסכסוכי שכנים יסייע לכם להיחלץ מהסבך הלא נעים.

 מערכת היחסים שלכם עם השכנים היא מתמשכת ובעלת השפעה מהותית על איכות החיים שלכם. שכן קרוב טוב יותר מאח רחוק, אבל שכן בקונפליקט עשוי בהחלט להטריד את שלוותכם. בין אם מדובר בסכסוך על מקומות חנייה, בנייה, שיפוץ, שימוש בשטחים ציבוריים, רעש או לכלוך, אני מסייעת לצדדים לגשר על ההבדלים ביניהם, להבין את שורש הסכסוך, להגדיר בדיוק מהם הצרכים שלהם (בשונה מעמדותיהם ורגשותיהם), לבקר בצורה מבוקרת, לייסד ערוץ תקשורת יעיל שישמר גם לאחר שהגישור יסתיים ולנהל דיאלוג בונה שיוביל לפתרון הסכסוך – כל זאת בתהליך נעים, נינוח, חסכוני וקצר.