052-6450097
ganitr@015.net.il

גישור בחינוך

גישור לילדים, גישור לבני נוער: סדנאות גישור – סדנאות תקשורת

סדנת תקשורת לילדיםהדור החדש הוא העתיד והתקווה. אם אתם ניצבים לעיתים חסרי אונים אל מול האלימות המתפשטת, ההקנטות, הרכילות, חוסר הסבלנות והאגרסיביות בחייהם של הילדים ורוצים להקנות להם שפה אלטרנטיבית, יכולת להקשיב ולהיות אמפאטיים וכלים להתמודדות עם קונפליקטים וסכסוכים בדרך אפקטיבית יותר- סדנאות גישור הן דרך מצוינת להטמיע מיומנויות שיסייעו לילדים גם בבגרותם.

 אני מעבירה סדנאות גישור לילדים בגילאי הגן ובית הספר היסודי המיועדות להעניק כלים לתקשורת בין הילדים, תקשורת עם הילדים, תקשורת לפתרון סכסוכים בדרכי נועם ולשפר את האקלים החברתי בגן ובבי"ס. סדנאות גישור מסייעות לילדים לפתח יכולת הקשבה, אמפתיה וכבוד לאחר, לגבש תחושת אחריות, להתחבר לרגשותיהם, לחשוב בצורה יצירתית, לפתור בעיות מקובלות חברתית, לפתור בעיות חרם כיתתי, לנהל מו"מ יעיל, לשפר את כישורי התקשורת שלהם וללמוד להיעזר בצד שלישי ניטרלי. סדנאות גישור, סדנאות תקשורת, הן חוויתיות והן כוללות משחקי תפקידים, סיפורים, שירים, יצירה, דיונים והעלאת מקרים אמיתיים מחיי הילדים.

 במהלך סדנאות  גישור נלמדים מושגים כגון: העצמה, שיתופיות, פרשנות וקונפליקט והילדים "עוברים הכשרה" למגשרים צעירים ומשכיני שלום. אורך סדנת גישור ותכניה נבנים בשיתוף עם הצוות החינוכי בהתאם לגיל הילדים ולדרישות ספציפיות.