052-6450097
ganitr@015.net.il

גישור גירושין

גישור בהליך גירושין

החלטתם להתגרש "יפה"? נקלעתם לסכסוך ירושה? קיימים יחסים עכורים עם בני הזוג, ילדים?  מעוניינים לסיים נתק היסטורי בין "פלגים" שונים במשפחה? תהליך גישור בגירושין יכול לעצור את התגלגלותו של כדור שלג גדול.

 משפחות רבות חוות משברים שונים בעקבות צרכים מנוגדים, אינטרסים סותרים של בני זוג או קשיים והתמודדויות שזימנו להם החיים. סכסוכים משפחתיים מגלמים בתוכם משקעי עבר, תחושות קיפוח, זיכרונות ילדות ותחושות קשות. כל אלה בעלי פוטנציאל הסלמה גדול מחד, והשפעה עצומה על איכות חיינו מאידך.

 בד"כ מעורבים בסכסוכים משפחתיים, גורמים נוספים המושפעים מהסכסוך ועל כן התועלת הגלומה בפנייה להליך הגישור – רבה.

 הליך גישור גירושין – תפקידי כמגשרת

הליך גישור גירושין הוא בעצם גישור המשפחתי שבו אני מביאה רגישות ואמפתיה, מייצרת אווירה נעימה, מכילה ומקבלת, מתייחסת לאירועי העבר מבלי לתת להם "להשתלט" על התהליך ומעצימה את הצדדים בדרכם לאיתור פתרון.

בהליך גישור גירושין בני הזוג מקיימים דיאלוג ומגבשים ביחד פתרון והסכם ללא תחושת כפייה.

בהליך גישור גירושין בני הזוג מחוייבים אישית לקיום ההסכם ובכך מונעים בעיות עתידיות הקשורות להסכם הגירושין.

אתם מוזמנים להמשיך לקרוא: גירושין וילדיםגישור לגירושין, הסכם גירושין

וכמו כן ליצור קשר בכל שאלה בנושא גישור גירושין

 גנית רוגלית, מגשרת מומחית לתקשורת אפקטיבית. נייד: 052-6450097