גישור, בית משפט או בית דין

בית דין רבני או בית משפט לענייני משפחה או גישור גירושין?

קצת סדר…

בית משפט לענייני משפחה

יושב כבית דין רבני לענייני משפחה בזמן בו נידונים סכסוכים הקשורים לדיני משפחה.בית משפט לענייני משפחה בעל סמכות לדון בנושאים הקשורים לסכסוכים משפטיים, כמו לדוגמא: מזונות לילדים, הסדרי ראייה וכדומה.

בית דין רבני

בעל סמכות לעסוק בנושאים הקשורים לנישואין או גירושין, כמו לדוגמא שלום בית. לבית דין רבני יש סמכות שיפוטית זהה לבית משפט לענייני משפחה בכל הקשור לסכסוכים בין בני הזוג או גירושין, לדוגמא: הסדרי ראייה, משמורת לקטינים, גובה דמי המזונות וכדומה.

המירוץ לפתיחת תיק גירושין

הראשון מבין בני הזוג אשר הגיש תביעה בבית משפט לענייני משפחה או פתח תיק בבית הדין הרבני, הוא זה שיקבע היכן ידונו כל הנושאים הקשורים לאותו סכסוך,

בהמשך לכל ה"ייעוצים וההמלצות" החיצוניות שזוג המחליט להתגרש מקבל מהסביבה על "המירוץ" לפתוח ראשון תיק, אינה בעלת חשיבות ולא מכרעת בתוכן תיק הגירושין בתחילתו, בשיאו ובסיומו. לפיכך, זו אינה המלצה ואף חובתי להדגיש שאין צורך להיות במירוץ זה, אפשר גם אחרת!

 

לנוחיותכם, רשימת בתי הדין הרבניים ובתי המשפט לענייני משפחה,

בתי משפט לענייני משפחה:

http://elyon1.court.gov.il/heb/cv/fe_html_out/courts/details/mishpacha.htm

בתי דין רבניים:

http://archive.rbc.gov.il/InfoSearch/Pages/CourtsList.aspx